De Hoge Raad oordeelt dat X recht heeft op vergoeding van het griffierecht en een proceskostenvergoeding. De Hoge Raad overweegt daarbij dat de rechtbank een vergoeding voor immateriële schade aan X heeft toegekend, zodat er recht op deze vergoedingen bestaat.