De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden om te beslissen op het verzoek om vergoeding van immateriële schade. Voor een verzoek om vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn is namelijk geen (nadere) motivering nodig.

Datum: 18-11-2016 ECLI: ECLI:NL:HR:2016:2499 Editie: 21 november Instantie:Hoge Raad Nummer: 15/04982 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Internationaal belastingrecht , Loonbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2480Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 8:73 ,Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot ,Wet inkomstenbelasting 2001, 3.81 , Wet op de loonbelasting 1964, 12a