Geen afwaardering van door cameraman aan zijn bv verstrekte lening

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er sprake is van een tbs-lening, maar dat X de lening niet kan afwaarderen ten laste van zijn ROW. X heeft namelijk een debiteurenrisico gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben aanvaard. Datum: 21-06-2016 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:3277 Editie: 24 juni Instantie:Rechtbank Gelderland Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1373 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001,…

Omkering bewijslast coffeeshophouders. Matiging boete wegens schending art. 5:53 Awb

Hof Den Haag oordeelt in navolging van de rechtbank dat X niet de vereiste aangifte heeft gedaan door een aanzienlijk deel van de winst buiten de aangifte te houden. Datum: 23-12-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:3784 Editie: 19 januari Instantie:Hof Den Haag Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/99 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 5:53 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e…

Aangifte met aanloopverliezen is geen reden voor extra controle inspecteur

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de navorderingsaanslag IB/PVV 2005 beschikte over een nieuw feit. Datum: 12-01-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:90 Editie: 22 januari Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/133 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 16 Belanghebbende, X, is het niet eens met de navorderingsaanslag IB/PVV 2005 die de…