Omkering bewijslast coffeeshophouders. Matiging boete wegens schending art. 5:53 Awb

Hof Den Haag oordeelt in navolging van de rechtbank dat X niet de vereiste aangifte heeft gedaan door een aanzienlijk deel van de winst buiten de aangifte te houden. Datum: 23-12-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:3784 Editie: 19 januari Instantie:Hof Den Haag Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/99 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 5:53 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e…

Hof acht informatieverstrekking door coffeeshophouders wel volledig

Hof Den Haag oordeelt, anders dan eerder de rechtbank, dat de inspecteur ten onrechte een informatiebeschikking aan belanghebbenden heeft opgelegd. Datum: 23-12-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:3783 Editie: 19 januari Instantie:Hof Den Haag Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/100 Belanghebbenden zijn vennoten van een vennootschap onder firma die een coffeeshop exploiteert. De inspecteur legt aan belanghebbenden informatiebeschikkingen op…

Aangifte met aanloopverliezen is geen reden voor extra controle inspecteur

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de navorderingsaanslag IB/PVV 2005 beschikte over een nieuw feit. Datum: 12-01-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:90 Editie: 22 januari Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/133 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 16 Belanghebbende, X, is het niet eens met de navorderingsaanslag IB/PVV 2005 die de…

Heffing van griffierecht niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

Hof Den Haag oordeelt dat de heffing van griffierecht niet in strijd is met het verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel. Datum: 07-12-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:3816 Editie: 25 januari Instantie:Hof Den Haag Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/154 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 8:41 X wordt door Hof Den Haag niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep wegens het niet betalen van…