Inschrijving GBA op zelfde adres van invloed op recht op alleenstaande ouder-korting R

ECLI:NL:RBGEL:2014:7609 Rechtbank Gelderland oordeelt dat X recht heeft op de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting. X voldoet aan de eisen daartoe. X en haar dochtertje hebben steeds op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven gestaan. Niet is vereist, dat de huishouding daadwerkelijk wordt gevoerd op het adres waarop zij ingeschreven staan in de GBA. Belanghebbende, X, claimt in…

Omkering bewijslast voor belanghebbende die niet reageert op herinneringsbrief belastingaangifte

ECLI:NL:RBZWB:2014:8121 Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de bewijslast omgekeerd kan worden wanneer een belanghebbende door een herinneringsbrief op de hoogte was van het feit dat hij aangifte moest doen.  Aan belanghebbende, X, is een aanslag IB/PVV 2010 opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 41.000 en een belastbaar inkomen uit sparen en…

Kostenvergoeding voor door gemachtigde ingediend ‘nadere motivering bezwaarschrift’

ECLI:NL:GHAMS:2014:4221 Hof Amsterdam oordeelt anders dan de rechtbank dat X recht heeft op een kostenvergoeding voor de nadere door zijn gemachtigde ingediende motivering van het bezwaarschrift.  Belanghebbende, X, dient bij de gemeente Schagen een gemotiveerd bezwaarschrift in tegen de WOZ-beschikking voor zijn recreatiewoning. Hij bepleit een verlaging van € 80.000 naar € 26.000. Nadien dient…

Inkomstenbelasting; art. 3.20, leden 1 en 3, Wet IB 2001; bestelauto met twee zitplaatsen in de cabine is gelet op de aard en de inrichting van de auto niettemin (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.

ECLI:NL:HR:2012:BX0920 Inkomstenbelasting; art. 3.20, leden 1 en 3, Wet IB 2001; bestelauto met twee zitplaatsen in de cabine is gelet op de aard en de inrichting van de auto niettemin (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen. 3.1.1. Belanghebbende was in het onderhavige jaar in het bezit van een bestelauto die hij in het…

Stagiaires in fictieve dienstbetrekking. De aan de stagiaires ter beschikking gestelde bestelauto’s zijn niet door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.

ECLI:NL:GHAMS:2012:BY2892 4.4.2. Partijen verschillen van mening over de vraag of de Berlingo door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen, in welk geval de forfaitaire bijtelling wegens privégebruik achterwege blijft. 4.4.3. Het gegeven dat in de bestuurderscabine van een bestelauto meer dan één stoel aanwezig is en in die cabine geen…

Bijtelling privégebruik bestelauto voor vervoer lantaarnpalen

ECLI:NL:GHAMS:2014:4217 Hof Amsterdam oordeelt dat de bijrijdersstoel in door de werkgever van X ter beschikking gestelde VW Transporter niet uitsluitend een functie heeft voor het vervoer van goederen.  Belanghebbende, X, rijdt in een VW Transporter van zijn werkgever. In geschil is of deze bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. X houdt…

De Hoge Raad oordeelt dat een kostenvergoeding ook mogelijk is bij belastingen die worden geheven bij wege van voldoening of afdracht op aangifte.

ECLI:NL:HR:2014:3603 Belanghebbende, X, doet op 17 oktober 2011 aangifte met het oog op de voldoening van BPM ter zake van de registratie van een personenauto in het kentekenregister. Nadat het aangegeven bedrag op 20 oktober 2011 is voldaan, maakt X bezwaar tegen deze voldoening. Naar aanleiding van het arrest HR 2 maart 2012, nr. 11/00785,…