Hof Den Haag acht omkering van de bewijslast gerechtvaardigd maar vermindert de aanslagen naar nihil omdat de schattingen van de belastbare bedragen door de inspecteur de redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan. 

Datum: 29-07-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:2124 Editie: 6 augustus Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-14-01486 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/1697 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e

De inspecteur legt aan X ambtshalve aanslagen IB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering op over het jaar 2010. Dit nadat X geen aangifte heeft gedaan. In geschil is of de aanslagen terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd.

Hof Den Haag acht omkering van de bewijslast gerechtvaardigd maar vermindert de aanslagen naar nihil omdat de schattingen van de belastbare bedragen door de inspecteur de redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan. De veronderstelling van de inspecteur dat X de op haar studentenrekening gestorte bedragen heeft ontvangen als tegenprestatie voor door haar verrichte arbeid vindt geen steun in de feiten, mede gelet op de geloofwaardige betwisting door X. Hetzelfde geldt voor de veronderstelling van de inspecteur dat X een substantieel bedrag heeft betaald voor een auto die in 2010 enige tijd op haar naam heeft gestaan. Het hof verklaart het hoger beroep van X gegrond en vermindert de aanslagen IB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet over het jaar 2010. De verzuimboete van € 226 wegens het niet doen van aangifte blijft wel in stand.