Gedwongen gegevensverstrekking niet in strijd met verbod op zelfincriminatie

Volgens de Hoge Raad is door de gedwongen gegevensverstrekking, in een Van Lanschot zaak, het nemo tenetur-beginsel niet geschonden. Datum: 29-05-2015 ECLI: ECLI:NL:HR:2015:1359 Editie: 1 juni Instantie: Hoge RaadNummer: 14/00584 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/1118 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 16 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 47 ,Europees verdrag tot bescherming van de rechten van…

Eigen vermogen studerend kind wel van invloed op aftrek wegens uitgaven voor levensonderhoud

De Hoge Raad beslist dat de mogelijkheid van aftrek vanwege uitgaven voor levensonderhoud van een studerende zoon afhangt van het feit of de uitgaven betrekking hebben op onmiddellijke verlichting van betalingsmoeilijkheden van de zoon. Datum: 29-05-2015 ECLI: ECLI:NL:HR:2015:1358 Editie: 1 juni Instantie: Hoge Raad Nummer: 14/03927 Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/1117 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 6.1…

Buitenlandse operatiekosten niet aftrekbaar als buitengewone uitgaven

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen sprake is van rechtsongelijkheid. Volgens het hof zijn dezelfde wettelijke bepalingen van de Wet IB 2001 van toepassing op alle belastingplichtigen die zelf de ziektekosten dragen van een behandeling die in het buitenland heeft plaatsgevonden. Datum: 19-05-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:3526 Editie: 1 juni Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14-00708 Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N…

Dga kan niet afgedragen loonheffing niet verrekenen met verschuldigde IB

Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de loonheffing in de administratie van G bv is afgezonderd. X kan dan ook geen loonheffing verrekenen in zijn IB-aangifte. Wet inkomstenbelasting 2001 9.2 Datum: 19-05-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:3524 Editie: 1 juni Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14-00518 Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2015/1112 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 9.2…