Rechtbank Den Haag oordeelt dat X het verzoek om teruggaaf van de btw bij de aangifte over het tijdvak mei 2012 had moeten indienen. Nu X pas medio 2013 om uitreiking van de aangifte heeft verzocht, heeft hij het verzoek om teruggaaf te laat ingediend.

Wet op de omzetbelasting 1968 14 + 15