ECLI:NL:GHAMS:2014:4221

Hof Amsterdam oordeelt anders dan de rechtbank dat X recht heeft op een kostenvergoeding voor de nadere door zijn gemachtigde ingediende motivering van het bezwaarschrift. 

Belanghebbende, X, dient bij de gemeente Schagen een gemotiveerd bezwaarschrift in tegen de WOZ-beschikking voor zijn recreatiewoning. Hij bepleit een verlaging van € 80.000 naar € 26.000. Nadien dient een gemachtigde namens X een bezwaarschrift in waarin een waarde van € 60.000 wordt bepleit. In een ‘nadere aanvulling van het bezwaarschrift’ concludeert deze gemachtigde tot een waarde van € 25.000. De heffingsambtenaar verlaagt de WOZ-waarde tot € 25.000. In geschil is of X recht heeft op een kostenvergoeding.

Hof Amsterdam oordeelt dat X recht heeft op een kostenvergoeding voor de nadere door zijn gemachtigde ingediende motivering van het bezwaarschrift. Een redelijke uitleg van het Besluit proceskosten bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage brengt volgens het hof met zich dat, indien ten minste één van de als bezwaarschrift of nadere motivering daarvan aan te merken geschriften door een beroepsmatig rechtsbijstandverlener is ingediend, daarvoor eenmaal één punt wordt toegekend. Dat het bezwaarschrift door X zelf is opgesteld en ingediend, staat er derhalve niet aan in de weg dat een punt kan worden toegekend. Het voorgaande zou anders zijn wanneer de gemachtigde, toen hij de aanvulling indiende, al bekend was met het besluit van de gemeente om de WOZ-waarde te verlagen.