Conclusie A-G Europese HvJ EU Sharpston van 7 maart 2013, nr. C-219/12

(Art. 4 Richtlijn 67/227/EEG)

Conclusie A-G: het produceren van electriciteit via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning is een ‘economische activiteit’ in de zin van art 4. Zesde BTW-Richtlijn. De geproduceerde electriciteit moet dan wel tegen een aan het net worden geleverd. Over de aankoop van de installatie kan dan de betaalde btw in aftrek worden gebracht.