Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat X als bestuurder van E bv kan worden aangemerkt. Aangezien er sprake is van onbehoorlijk bestuur, is X terecht aansprakelijk gesteld voor de niet-betaalde belastingen.

Datum: 21-05-2015 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2015:1846 Editie: 17 juli Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 13-00978 Rubriek: Invordering Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/1541 Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36

F bv is een van de aandeelhouders van E bv. Belanghebbende, X, houdt de aandelen in F bv. Medio 2007 wordt F bv benoemd tot bestuurder van E bv. Op 30 juni 2008 zegt M bv, in feite de enige opdrachtgever van E bv, een vervoerscontract op, waardoor E bv niet langer meer levensvatbaar is. Onder druk van de Rabobank wordt vervolgens de schuld aan de bank afgelost, maar worden de belastingen niet betaald. X failleert in december 2008. De ontvanger stelt X vervolgens aansprakelijk voor bijna € 300.000.

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat X als bestuurder van E bv kan worden aangemerkt. Het hof wijst er daarbij op dat X, in zijn hoedanigheid van bestuurder van F bv, tot bestuurder van E bv is benoemd. Verder overweegt het hof dat X zich ook als bestuurder van E bv heeft gemanifesteerd. Vervolgens stelt het hof vast dat er ook sprake is van onbehoorlijk bestuur. De opbrengst van de verkoop van de activa is namelijk gebruikt voor het aflossen van de lening van de Rabobank, en niet voor het betalen van de aangegeven OB en LB. Het hof vermindert de aansprakelijkstelling vervolgens nog naar € 218.333.