Rechtbank Gelderland oordeelt dat X ten tijde van de vervreemding van de aandelen niet wist of behoorde te weten dat Z bv de verhaalsmogelijkheden van de ontvanger illusoir zou maken. X is dan ook ten onrechte aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven VPB.