RB Breda, MK, 4 mei 2011, nr. AWB 101372

Art. 34 Invorderingswet

RB: de schoonmaakwerkzaamheden liggen niet in de lijn van de ondernemersactiviteiten van X bv. Er is dus niet aannemelijk geworden van
inlening van werknemers van A bv.
Het maakt niet uit dat X bv eventuele klachten c.q. (marginale) aanwijzingen over de werkzaamheden kon doorgeven aan X bv.

Aantekeningen:
Al driemaal eerder wees dezelfde rb een aansprakelijkstelling af: RB Breda, 1 december 2010, V-N 2011/16,21, RB Breda 27 december 2010, V-N
2011/17,26, en RB Breda, 11 febr 2011
V-N 2011/24,19. In al deze cases oordeelt de RB dat geen sprake van leiding of toezicht als sprake is van toezicht buiten de werktijden om. Er is
dan geen actief toezicht.