Hof Amsterdam, MK IV, 9 juli 2009, nr. 08/00686 t/m 08/00688, 08/00777, 08/00778

(art 20 Awr; art 42 Wet IB64, art 76 Wet MB 1994)

Hof:
– er staat voldoende vast dat in de auto een kto is ingebouwd. Daardoor is de kilometeradministratie manipuleerbaar, waarmee deze niet als bewijs kan dienen om aan te tonen dat minder dan 1000 km prive is gereden met de auto.
Ook de aanslag BPM is terecht. Door de constatering dat een kto in de auto is ingebouwd, kan niet meer aannemelijk worden gemaakt dat de auto geheel of nagenoeg geheel voor taxivervoer is gebruikt.