Vóór 1 februari a.s. moeten administratieplichtigen desgevraagd aan de fiscus opgave doen van betalingen die zij in 2016 hebben gedaan aan resultaatgenieters (art. 53 lid 1 onderdeel a jo. art. 47 lid 1 onderdeel a AWR). Dit gebeurt door middel van de zogenoemde IB47-verklaring. Daarop worden de volgende gegevens van de resultaatgenieter ingevuld: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, IBAN, bedrag (inclusief kostenvergoedingen), periode waarin het bedrag is genoten en Burgerservicenummer (‘BSN’). Bij dat BSN gaat het fout.