De Belastingdienst heeft de belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen uit het oog verloren. Dat constateert de Nationale ombudsman na onderzoek.

De Belastingdienst heeft de belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen uit het oog verloren. Dat constateert de Nationale ombudsman na onderzoek. Bij het digitaliseren van het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de toeslaggerechtigden is te veel vaart gemaakt. Dat zorgde eind 2015 voor veel verontwaardiging, boosheid en onrust. De Belastingdienst moet zo snel mogelijk zorgen voor een goed vangnet van professionele dienstverleners. De ombudsman waarschuwt ook andere overheidsorganisaties. De Nationale ombudsman heeft zijn rapport aangeboden aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Stb. 2015, 378, V-N 2015/57.6 en T.A. Cramwinckel, Elektronisch berichtenverkeer van en naar de Belastingdienst, TaxVisions, editie 13 november 2015) in werking getreden.