Staatssecretaris Wiebes gaat de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn brengen met de huidige praktijk ten aanzien van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning.

Datum: 25-10-2016 Editie: 27 oktober Regelgevende instantie: Ministerie van FinanciënRubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2269

De staatssecretaris acht de uitkomst van het arrest van 12 augustus 2016, nr. 15/01994 (V-N 2016/41.6) niet evenwichtig. Hij komt in het kader van het pakket Belastingplan 2017 met een derde nota van wijziging. Daarin is ook opgenomen een verhoging van het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten voor alle IB-ondernemers en resultaatgenieters. Dit heeft de staatssecretaris geantwoord op Kamervragen van het lid Bashir (SP).

Voor zelfstandige werkruimtes in een koop- of huurwoning verandert er niets. Deze kosten blijven onder de bestaande voorwaarden aftrekbaar in de winst- en resultaatsfeer.