De Belastingdienst kan bij het terugvorderen van toeslagen niet in alle gevallen vooraf rekening houden met de persoonlijke situatie van mensen. Dit komt omdat de Belastingdienst niet over de daarvoor benodigde informatie beschikt. 

Brief Staatssecretaris van Financiën 13 januari 2015, nr. DGB/2014/6843

Ook de complexiteit van de beslagvrije voet en de massaliteit van de processen spelen daarbij een rol. Om te voorkomen dat mensen in de problemen komen, wordt de belanghebbende op verschillende momenten in het proces geïnformeerd over zijn rechten. Om die rechten te effectueren, moet hij wel zelf in actie komen. Dit heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Schouten (ChristenUnie), Karabulut (SP) en Yücel (PvdA) over de invordering van belasting- en toeslagschulden door de Belastingdienst. In het geval een toeslagvoorschot geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald, biedt de Belastingdienst standaard een betalingsregeling aan van 24 maanden. Indien belanghebbende niet in staat is de voorgestelde betalingsregeling na te komen, kan hij een persoonlijke betalingsregeling aanvragen. Deze betalingsregeling gaat uit van de individuele betalingscapaciteit van betrokkene. Bij de berekening van de betalingscapaciteit, speelt de beslagvrije voet een belangrijke rol.