De Staatssecretaris van Financiën vindt het noodzakelijk de procedure met betrekking tot de hoorplicht bij bezwaarprocedures aan te passen. Dat staat in antwoorden van hem op Kamervragen.

De Belastingdienst wil actief uitvoering geven aan de hoorplicht, teneinde geschillen tussen de Belastingdienst en belanghebbenden tot een goed einde te brengen. Af en toe worden er fouten gemaakt, maar van een actief ontmoedigen van het horen is volgens de Staatssecretaris van Financiën geen sprake. Dat heeft de bewindsman geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Siderius (SP) over schending van de hoorplicht door de Belastingdienst/Toeslagen. De staatssecretaris ziet geen noodzaak naar aanleiding van uitspraken van enkele rechtbanken een onderzoek in te stellen. Wel vindt hij het noodzakelijk om de procedure in soortgelijke gevallen aan te passen.