De Belastingdienst gaat vanaf 2015 de voorlopige aanslag baseren op meer recente gegevens. Voor de voorlopige aanslag 2015 zijn dat de definitieve gegevens van 2013.  Daarnaast krijgen meer mensen in 2015 een te betalen voorlopige aanslag; ongeveer 2 miljoen over 2015 ten opzichte van ongeveer 1,5 miljoen over 2014. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee heeft Wiebes ook de vragen van Tweede Kamerlid Bashir (SP) over dit onderwerp beantwoord. 

Datum: 23-01-2015 Editie: 26 januari Regelgevende instantie: Ministerie van FinanciënRubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/141

Brief Staatssecretaris van Financiën 23 januari 2015, nr. DGB/2015/238U

Om mensen voor te lichten heeft iedereen die een voorlopige aanslag 2015 heeft gekregen bij die aanslag ook een informatieblad gekregen. Hierin is te lezen waarom het bedrag af kan wijken van wat zij gewend waren en hoe zij de voorlopige aanslag kunnen wijzigen. 2015 is een overgangsjaar waarin de geactualiseerde voorlopige aanslag over 2015 samenvalt met de definitieve aanslag over 2014 (die relatief hoog kan zijn omdat de voorlopige aanslag 2014 nog gebaseerd was op historische gegevens) en mogelijk ook met de eenmalige bijbetaling over 2014. Zoals bekend krijgen alle mensen met een te betalen bedrag over 2014 een generiek uitstel van betaling van vier maanden. Dit generiek uitstel, in combinatie met de hiervoor genoemde mogelijkheden om de voorlopige aanslag 2015 te betalen, komt tegemoet aan de samenloop.