Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat X niet de vereiste belastingaangiften heeft gedaan. X heeft over de voornoemde jaren geen deugdelijke administratie bijgehouden. Uit de theoretische omzet- en loonberekening blijkt volgens de rechtbank dat voor de IB, BTW en de loonheffingen zowel absoluut als relatief omvangrijke bedragen buiten de heffing zijn gebleven en dat X zich daarvan ook bewust is geweest.

Datum: 22-09-2016 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:11033 Editie: 7 oktober Instantie:Rechtbank Den Haag Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/2097 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e ,Wet op de loonbelasting 1964, 26b , Wet op de loonbelasting 1964, 28

Belanghebbende, X, heeft een eenmanszaak. De activiteiten van de onderneming bestaan uit de verkoop van verschillende soorten goederen, zoals wenskaarten en stroopwafels. X dient over 2010 geen aangifte IB in, doet nihilaangiften BTW en doet geen aangiften LB. In 2011 doet hij v.w.b. de BTW en LB slechts over een paar tijdvakken aangifte. Bevindingen bij boekenonderzoek en derdenonderzoek leiden ertoe dat de inspecteur stelt dat X inkomsten heeft verzwegen, omzet niet tot de juiste bedragen heeft verantwoord en zwarte lonen heeft betaald. De inspecteur legt X met omkering van de bewijslast naheffingsaanslagen BTW en loonheffingen op en corrigeert de aangifte IB. Verder legt hij X een verzuim- en vergrijpboete op.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat X niet de vereiste aangiften heeft gedaan. X heeft over de voornoemde jaren geen deugdelijke administratie bijgehouden en uit de door de inspecteur gemaakte theoretische omzet- en loonberekening waarbij hij gebruik heeft gemaakt van gegevens uit derdenonderzoeken en de verklaringen van X zelf, blijkt dat voor de IB, BTW en de loonheffingen, zowel absoluut als relatief, omvangrijke bedragen buiten de heffing zijn gebleven en dat X zich daarvan ook bewust is geweest. De rechtbank oordeelt de door de inspecteur gemaakte schattingen van het inkomen, de omzet en de lonen als redelijk. Over de naheffingsaanslag loonheffingen oordeelt de rechtbank dat de inspecteur terecht het anoniementarief heeft toegepast. De verzuimboete is terecht opgelegd en de vergrijpboete wordt verminderd naar 35%. Tot de vermindering oordeelt te rechtbank omdat de naheffingsaanslag omzetbelasting met toepassing van omkering van de bewijslast is vastgesteld en vanwege overschrijding van de redelijke termijn