Verduidelijking toepassing meerderheidsregel (gelijkheidsbeginsel)

Hoge Raad 15 maart 2000, 34.740, LJN AA5142 Artikel 7, Wet IB 1964, gelijkheidsbeginsel, meerderheidsregel Samenvatting Belanghebbende had een onderneming en bracht op de winst in 1991 in mindering kosten (kost en inwoning en kleding) gemaakt ten behoeve van meewerkende kinderen. Deze kosten heeft de inspecteur niet aanvaard. Belanghebbende doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel, hetwelk…

Hof interpreteert de meerderheidsregel

Hof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, 12/00175 Gelijkheidsbeginsel Samenvatting De echtgenote van belanghebbende werkt als vrijwilligster bij Stichting F, een anbi. Zij heeft recht op een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.500 per jaar. In de aangifte IB 2008 staat een totaalbedrag van circa € 6.000 aan giften. Op verzoek van de inspecteur specificeert belanghebbende dit bedrag…

Gewezen bestuurders ten onrechte aansprakelijk gesteld

Hof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2013, 13/00162 Artikel 36, IW 1990 Samenvatting Belanghebbenden waren tot 24 januari 2007 (middellijk) bestuurders van A bv. Aan de vennootschap is over 2006 een naheffingsaanslag LB/PVV opgelegd. Onder meer is nageheven ter zake van privégebruik van bestelauto’s. Ook zijn premies werknemersverzekeringen nageheven voor (volgens de inspecteur) aanwezige dienstbetrekkingen. A bv…

Niet aannemelijk dat winst bij aan- en doorverkoop van een boerderij row is

Rechtbank Noord-Nederland 10 oktober 2013, 12/03124 Artikel 3.90, Artikel 3.91 Lid 1, Wet IB 2001 Samenvatting Belanghebbende heeft tezamen met zijn broer een landbouwbedrijf gekocht voor € 1.630.000. Twee dagen later wordt dit bedrijf verkocht voor € 1.800.000. De inspecteur stelt dat sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden. Belanghebbende weerspreekt dit en stelt dat…

Waardedruk wegens duurzame zelfbewoning geldt ook voor bedrijfsgedeelte pand van gestaakte onderneming

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 oktober 2013, 12/00339 Artikel 3.8, Wet IB 2001 Samenvatting Belanghebbende dreef met zijn echtgenote in firmaverband een horecabedrijf (café annex discotheek). De onderneming werd gedreven in een gedeelte van een door belanghebbende en zijn echtgenote in 2001 gekocht pand. In het andere gedeelte van het pand woonden belanghebbende en zijn echtgenote. In…