Hof vernietigt navorderingsaanslag die geen gevolgen had voor de hoogte van het belastingbedrag

Hof Arnhem, MK II, 22 november 2011, nr. 11/00150 (art. 16 Awr) Een dergelijk navorderingsaanslag kan niet in stand blijven (HR 1 april 2005, nr. 40321, BNB 2005/196). Aantekening: Navordering is evenals naheffing geen herziening van de eerdere formalisering van de belastingschuld, maar een tweede (of volgende) formalisering van de materiële belastingschuld die de eerdere formaliseringen…

Bewustheid van de aanmerkelijke kans voor voorwaardelijke opzet dat te weinig belasting zou worden geheven niet door hof vastgesteld

HR, 30 september 2011, nr. 10/01297 (Art. 16 Awr)   Bewustheid van de aanmerkelijke kans voor voorwaardelijke opzet dat te weinig belasting zou worden geheven niet door hof vastgesteld, art. 16 Awr s Hofs oordelen dat de belastingadviseur had moeten aarzelen en een onderzoek had moeten instellen, en dat hij bij een zodanig onderzoek niet had…

Vermelden totaalbedrag bezittingen in aangifte- en specificatie daarvan in bijlage – levert geen kwade trouw op

Hof A’dam, MK II, 3 maart 2011, nr. P08/00179 (Art. 16 Awr) Van kwade trouw is sprake indien een belastingplichtige tav het feit dat aanleiding is tot navordering, de inspecteur opzettelijk de juiste inlichtingen heeft onthouden of opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt. Onder opzet wordt daarbij mede begrepen voorwaardelijke opzet(HR 14 juni 2000, nr. 35263,…

Ten onrechte afgeven ‘beschikking geen aanslag’ kan niet door navordering worden hersteld

Hof Den Haag, MK I, 16 december 2008, nr. BK-07/00126, 07/00127, 07/00128, 07/00129, 07/0130, 07/00131, 07/0132, 07/00133 en 07/00134 (art 16, lid 1 Awr) Ambtelijk verzuim? Hier is geen sprake van indien ten onrechte een beschikking ‘geen aanslag’ is genomen niet als gevolg van een verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur in de feiten die…

Geen extrapolatie van controlebevindingen over kasadministratie naar niet gecontroleerde jaren

HR, 12 februari 2010, nr. 08/02376 (art. 16,52 en 67e Awr) Hof: er is geen plaats voor extrapolatie van bevindingen van de controlemedewerker betreffende de door hem gecontroleerde kasadministratie voor de jaren 2001 en 2002 naar de jaren 1999 en 2000. Het lage brutowinstpercentage acht het hof onvoldoende om anders te oordelen. De door de…

Opzet als bestanddeel van kwade trouw en van vergrijpboeten. Moment van beoordeling

HR, 3 december 2010, nr. 09/04514 (art 16 Awr)   De omstandigheid dat een belastingplichtige had moeten weten dat zijn aangifte onjuist of onvolledig is, brengt niet mee dat hem de voor opzet vereiste bewustheid met betrekking tot die onjuistheid of onvolledigheid kan worden verweten. Omdat het hof niet heeft vastgesteld of die bewustheid aanwezig…