Hof Den Bosch, MK II, 16 september 2011, nr. 11/00024

(art. 16 Awr)

Navordering mogelijk van door frauduleus handelen van belastingambtenaar verkregen teruggaaf.