Hof Arnhem, MK III, 15 maart 2011, nr. 10/00195

Volgens het hof vormt het opleggen van een primitieve aanslag tijdens een lopend boekenonderzoek een ambtelijk verzuim dat navordering in de weg staat.