HR, 12 februari 2010, nr. 08/02376

(art. 16,52 en 67e Awr)

Hof: er is geen plaats voor extrapolatie van bevindingen van de controlemedewerker betreffende de door hem gecontroleerde kasadministratie
voor de jaren 2001 en 2002 naar de jaren 1999 en 2000. Het lage brutowinstpercentage acht het hof onvoldoende om anders te oordelen. De door
de inspecteur toegepaste omzetcorrecties in de jaren 1999 en 2000 moeten vervallen, omdat de inspecteur deze onvoldoende aannemeleijk
heeft gemaakt. De controlemedewerker heeft de jaren 1999 en 2000 niet gecontroleerd.

Aantekening:
HR, 14 maart 2008, BNB 2008/196 en BNB 2008/157: extrapolatie naar andere jaren of tijdvakken in beginsel verantwoord is, mits het aannemelijk
is dat de jaren en tijdvakken een constant beeld van de feitelijke situatie evrtonen en mits de extrapolatie tot een deugdelijke berekening leidt.
HR, 22 januari 2010, BNB 2010/86: hierin gaat het om eengeval waarin de werkwijze van de belanghebbende in de loop van de tijd wijzigt,
waardoor de uitkomsten van het ene jaar niet representatief zijn voor andere jaren.
In de literatuur wordt gepleit voor een terughoudende toepassing van extrapolatie als methode van schatting van de heffingsmaatstaf,
WFR 2006/535.