Hof Den Haag oordeelt, anders dan eerder de rechtbank, dat de inspecteur ten onrechte een informatiebeschikking aan belanghebbenden heeft opgelegd.

Datum: 23-12-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:3783 Editie: 19 januari Instantie:Hof Den Haag Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/100

Belanghebbenden zijn vennoten van een vennootschap onder firma die een coffeeshop exploiteert. De inspecteur legt aan belanghebbenden informatiebeschikkingen op omdat, naar de mening van de inspecteur, in de SQL-dump die belanghebbenden op verzoek hebben verstrekt gegevens van de dagomzet en de voorraadadministratie ontbreken. In geschil is of de informatiebeschikkingen terecht zijn genomen.

Hof Den Haag oordeelt, anders dan eerder de rechtbank, dat de inspecteur ten onrechte een informatiebeschikking aan belanghebbenden heeft opgelegd. Belanghebbenden hebben met hetgeen zij hebben aangevoerd aannemelijk gemaakt dat met gebruik van de gestandaardiseerde querytaal SQL niet meer informatie aan de database van belanghebbenden kon worden onttrokken dan die welke is opgenomen op de aan de Belastingdienst verstrekte cd-rom. Dit oordeel vindt bevestiging in het feit dat, toen de EDP-auditor van de Belastingdienst kopieën van de database van belanghebbenden had gemaakt, deze kopieën, naar de inspecteur heeft erkend, dezelfde informatie bevatten als die welke de Belastingdienst had aangetroffen op de door belanghebbenden aan haar verstrekte cd-rom. Het hof komt dan ook tot de conclusie dat belanghebbenden op 28 november 2013 (alsnog) aan het informatieverzoek van de inspecteur hebben voldaan door de cd-rom met back-up/SQL-bestanden aan de inspecteur te verstrekken. De overige grieven van belanghebbenden behoeven geen behandeling meer.