Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen sprake is van rechtsongelijkheid. Volgens het hof zijn dezelfde wettelijke bepalingen van de Wet IB 2001 van toepassing op alle belastingplichtigen die zelf de ziektekosten dragen van een behandeling die in het buitenland heeft plaatsgevonden.