Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de (oude) gemachtigde van de heer X met een kopie van zijn postboek voldoende aannemelijk maakt dat het bezwaar tijdig is verzonden.