De Hoge Raad geeft richtlijnen voor de vrijstelling van griffierecht in geval van betalingsonmacht. De richtlijnen hebben betrekking op de wijze waarop een beroep op betalingsonmacht door de rechter moet worden behandeld en aan de daarbij toe te passen maatstaven.