Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat met instemming van de inspecteur de boete wordt verlaagd tot 10%, aangezien de heer X inmiddels failliet is. Het hoger beroep van de inspecteur is wel tijdig ter post bezorgd ook al ontbreekt een poststempel op de blauwe envelop.

Datum: 11-11-2014 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2014:8772 Editie: 25 november Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 13/00706 Rubriek:Belastingheffing van motorrijtuigen Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2014/2368

De heer X is autohandelaar. Eind 2011 wordt met een auto die tot zijn bedrijfsvoorraad behoort een verkeersovertreding begaan. De auto was voorts aan één zijde niet voorzien van een handelaarskenteken. In geschil is de MRB-naheffingsaanslag van € 412, alsmede de verzuimboete van 100%. Rechtbank Gelderland verlaagt de boete tot 50%, aangezien er geen omstandigheden zijn die de zwaarste straf rechtvaardigen. De inspecteur gaat in hoger beroep. De wettelijke termijn hiervoor eindigde op dinsdag 25 juni 2013. Het hoger beroep had als dagtekening 24 juni 2013 en is op 27 juni 2013 verkeerd bezorgd bij de rechtbank. Na doorzending is het hoger beroep op 28 juni 2013 bij het hof binnengekomen. Op de blauwe envelop ontbreekt een poststempel. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het hoger beroep tijdig ter post is bezorgd ook al ontbreekt een poststempel. Er mag namelijk worden aangenomen dat het tijdig ter post is bezorgd als het op de eerste of tweede werkdag na het einde van de termijn is ontvangen (zie HR 16 december 2011, nr. 11/00937, V-N 2011/66.6). In casu is het aan het hof geadresseerde beroep op de tweede werkdag na het einde van de termijn door de rechtbank ontvangen. Voor het opleggen van een verzuimboete van 100% is de aanwezigheid van een strafverzwarende omstandigheid niet noodzakelijk. Aangezien X echter inmiddels failliet is, stemt de inspecteur er op de zitting alsnog mee in dat de boete wordt verlaagd tot 10%. Het incidentele hoger beroep van X is in zoverre gegrond.