De Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Financiën hebben geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Gesthuizen, Schouw en Oosenbrug over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Belastingdienst, AIVD, politie en Justitie.

Datum: 21-11-2014 Editie: 25 november Regelgevende instantie:Ministerie van Financiën Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2014/2365

Brief Staatssecretaris van Financiën, 21 november 2014, nr. DGB/2014/6042 en DGB/2014/6097

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Financiën hebben geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Gesthuizen (SP), Schouw (D66) en Oosenbrug (PvdA) over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Belastingdienst, AIVD, politie en Justitie. Hij deelt onder meer mee dat de Belastingdienst in het kader van de aan hem opgedragen taken over veel en ook privacygevoelige gegevens beschikt. Daarom is in artikel 67 AWR een strenge geheimhoudingsplicht ter zake van fiscale gegevens opgenomen. Op grond van deze wettelijke geheimhoudingsplicht mogen deze gegevens niet verder bekendgemaakt worden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de belastingwet of voor de invordering, tenzij er een wettelijke basis voor die bekendmaking is. Waar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is bij iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens, gelden de desbetreffende verplichtingen ook voor de Belastingdienst. De Belastingdienst neemt die verplichtingen in acht bij de verschillende vormen van verwerking van persoonsgegevens waaronder de uitwisseling van gegevens met derden. Actief toezicht op het voldoen van gegevensverwerkingen aan de eisen van de Wbp wordt ingevuld via de functionaris gegevensbescherming.