Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur ook in de bezwaarfase nog een informatiebeschikking kan nemen.

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47 en 52a