Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht navorderingsaanslagen IB/PVV en Zvw aan X heeft opgelegd. De inspecteur beschikt over het vereiste nieuwe feit.

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16 en 27e