Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht een boete heeft opgelegd. De stelling van X Ltd., dat zij niet kon inloggen op de website van de Belastingdienst, en daardoor geen aangifte kon doen, is te algemeen.

Datum: 26-02-2015 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2015:1152 Editie: 15 april Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 14/00142 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/787 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 67a

De inspecteur legt op 9 februari 2013 ambtshalve een VPB-aanslag 2010/2011 op aan X Ltd., omdat zij, ook na aanmaning daartoe, geen aangifte heeft ingediend. Daarbij wordt tevens een verzuimboete van € 2460 opgelegd. In geschil is of de boete terecht is opgelegd.

 

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht een boete heeft opgelegd. Volgens het hof is de stelling van X Ltd., dat zij niet kon inloggen op de website van de Belastingdienst, en daardoor geen aangifte kon doen, te algemeen. Ook de verwijzing naar de stelselmatige en veelvuldig voorkomende fouten die door de Belastingdienst worden begaan, acht het hof onvoldoende. Volgens het hof geeft X Ltd. namelijk niet aan welke fouten dat zijn. Ook maakt X Ltd. niet duidelijk hoe zij hierdoor zodanig werd gehinderd in haar werkzaamheden dat zij de aangifte niet elektronisch kon indienen. Verder verwerpt het hof nog de stelling van X Ltd. dat bij een nihilaangifte geen boete kan worden opgelegd. Deze stelling vindt geen steun in het recht. Het gelijk is aan de inspecteur.