Hof Amsterdam oordeelt dat er in WOZ-zaken een verschuiving van de bewijslast optreedt wanneer een woningeigenaar de gemeente geen toestemming geeft voor een inpandige opname.

Wet waardering onroerende zaken 17

Datum: 05-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2015:1118 Editie: 8 april Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 13/00443 Rubriek: Waardering onroerende zakenUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/732 Wetsartikelen:Wet waardering onroerende zaken, 17

X is eigenaar van een twee-onder-één-kapwoning in de gemeente Uithoorn. In geschil is de WOZ-waarde 2012 van deze woning.

Hof Amsterdam oordeelt dat er in WOZ-zaken een verschuiving van de bewijslast optreedt wanneer een woningeigenaar de gemeente geen toestemming geeft voor een inpandige opname. X weigert sinds jaar en dag een taxateur van de gemeente toe te laten tot zijn woning. Dan kan de taxateur van de heffingsambtenaar volgens het hof niet het verwijt gemaakt worden dat hij de woning niet inpandig heeft opgenomen en rust, anders dan in het geval de taxateur van de heffingsambtenaar wel in de gelegenheid zou zijn gesteld de woning inpandig op te nemen, op X de last aannemelijk te maken dat op grond van eventuele waardeverminderende omstandigheden die bij inpandige opname naar voren zouden kunnen komen, de WOZ-waarde niet hoger is dan hij bepleit. X is hierin niet geslaagd. Nu de heffingsambtenaar de WOZ-waarde wel aannemelijk maakt, is het hoger beroep van X ongegrond.