Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat door het niet noteren van de werkelijk gereden kilometers maar van standaardkilometers belanghebbende bewust het risico aanvaardt dat ter zake van een ter beschikking gestelde auto loonheffing zal worden nageheven.

Datum: 31-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:2564 Editie: 13 april Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00637 en 14/00638 Rubriek: LoonbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/766

X heeft de beschikking over een personenauto van zijn werkgever en hij beschikt over een ‘Verklaring geen privegebruik’. De inspecteur verzoekt X om informatie betreffende het gebruik van de auto in de periode van 1 januari 2011 tot en met 9 mei 2012. X overlegt rittenadministraties gebaseerd op standaardkilometers. Volgens de inspecteur zijn de rittenadministraties ondeugdelijk en is X er niet in geslaagd overtuigend aan te tonen dat in de betreffende tijdvakken op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé met de auto is gereden. Gevolg zijn de naheffingsaanslagen loonheffingen. Bij de naheffing over het tijdvak 2011 wordt de in geschil zijnde vergrijpboete van 100% opgelegd. Bij de naheffing over het tijdvak in 2012 is een verzuimboete opgelegd. In hoger beroep is in geschil of de boeten terecht zijn opgelegd. Hof Arnhem-Leeuwarden is van mening dat X niet overtuigend heeft aangetoond dat hij op jaarbasis minder dan 500 kilometer prive met de auto rijdt. In de rittenadministratie over 2011 zijn verschillende ritten niet ogenomen en X heeft niet de werkelijk gereden kilometers genoteerd maar standaardkilometers. Er is sprake van (voorwaardelijk) opzet aan de zijde van X. Overeenkomstig het standpunt van de inspecteur in hoger beroep wordt de boete toch verminderd tot 50%. X heeft tegen de beslissing van de rechtbank dat over het tijdvak 2012 terecht loonheffing is nageheven geen hoger beroep ingesteld. Daarmee staat in hoger beroep vast dat het in artikel 67c AWR bedoelde betalingsverzuim zich heeft voorgedaan. Voor het opleggen van een boete hiervoor is niet vereist dat sprake is van ‘opzet’ of ‘grove schuld’ aan de zijde van X. Overeenkomstig het standpunt van de inspecteur in hoger beroep wordt de boete toch verminderd. Het beroep van X is gegrond.