Hof Den Haag oordeelt dat bij de heroverweging van de WOZ-waarde in bezwaar en (hoger) beroep er interne compensatie kan plaatsvinden.