De voorzieningenrechter van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur niet gerechtigd is buiten de rechter om zijn informatiebevoegdheden ex. art. 41 en 47 AWR uit te oefenen.