Rechtbank Den Haag oordeelt dat wanneer een informatiebeschikking door het opleggen van een aanslag komt te vervallen de inspecteur niet nogmaals een identieke informatiebeschikking mag opleggen.