Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht informatiebeschikkingen IB en OB aan eiser heeft opgelegd voorzover zij zien op administratieverplichtingen.