Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X ten tijde van de koopovereenkomst het oogmerk tot wederverkoop had. De rechtbank vernietigt de navorderingsaanslag.