Datum: 28-08-2013 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2013:4611 Editie: 18 februari Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-11/00825 t/m BK-11/00828 Rubriek: LoonbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/307 Wetsartikelen:Wet op de loonbelasting 1964, 13bis

X bv installeert en onderhoudt centrale verwarmingsinstallaties en exploiteert een gasfittersbedrijf. X stelt aan haar werknemers bestelauto’s ter beschikking. Bij een boekenonderzoek bij X bv constateert de controleambtenaar dat X bv voor de forfaitaire bijtelling voor het privé-gebruik van de bestelauto’s niet van de juiste waarden is uitgegaan. Gevolg zijn de in geschil zijnde naheffingsaanslagen lb/pvv over het tijdvak 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009. De rechtbank heeft de beroepen van X bv ongegrond verklaard. X bv komt in hoger beroep. Niet in geschil zijn de waarden van de bestelauto’s zoals die in het controlerapport zijn vastgesteld. Volgens Hof Den Haag heeft X bv niet doen blijken dat de auto’s door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor goederenvervoer. Eerder is aannemelijk geworden dat de auto’s ook geschikt zijn voor privé-gebruik. Van belang is dat in de van de bestuurderscabine afgesloten laadruimte van de auto twee stoelen, bestemd voor twee (volwassen) personen aanwezig zijn. De stelling van X bv dat nooit sprake is van privé-gebruik omdat de werknemers continu beschikbaar zijn voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de storingsdienst wordt verworpen. De werknemers hebben geen kilometeradministraties bijgehouden waaruit blijkt dat de auto’s voor minder dan 500 kilometer privé op jaarbasis zijn gebruikt. Het hoger beroep is ongegrond.