Datum: 02-01-2014 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2014:23 Editie: 14 februari Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 13/00074 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/275 Wetsartikelen:Algemene wet bestuursrecht, 7:15-2 Algemene wet bestuursrecht, 8:75

Belanghebbende, X, maakt bezwaar tegen een aanslag zuiveringsheffing. De heffingsambtenaar van het hoogheemraadschap verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk omdat de aanslag inmiddels ambtshalve is verminderd. In geschil is of X aanspraak kan maken op een kostenvergoeding.

Hof Amsterdam oordeelt dat een kostenvergoeding ook aan de orde kan zijn bij een niet-ontvankelijk bezwaarschrift. In dit geval is het bezwaar van X niet-ontvankelijk omdat de heffingsambtenaar nog voor het bezwaar de aanslag heeft verminderd tot nihil. Aannemelijk is echter dat X toen zij bezwaar maakte nog niet op de hoogte was van deze ambtshalve verminderingen. In dat geval is een kostenvergoeding op zijn plaats. Het hof acht het niet aannemelijk dat X louter voor de kostenvergoeding een bezwaarprocedure is gestart. Dat X zelf een opleiding Fiscaal Recht volgt, betekent nog niet dat het onredelijk is dat hij rechtsbijstand heeft ingeschakeld. Het hof bepaalt de kostenvergoeding met inachtneming van een wegingsfactor 0,5 (lichte zaak). Ook voor het beroep, het verzet en het hoger beroep ontvangt X een proceskostenvergoeding.