Hof Den Bosch, MK I, 8 januari 2010, nr. 0102127

(art. 6 EVRM)

Aanvang redelijke termijn i.c. bij de brief van de inspecteur inhoudende een mededeling boete.
HR 19 december 2008, nr 42763, BNB 2009/201, V-N 2008/62.7 : vuistregels. Met verwijzing naar het arrest, HR 22 april 2005, nr. 37984, BNB 2005/337, overschrijding van een redelijke termijn als genoemd in art 6, lid 1, EVRM