Hof Den Bosch, MK I, 22 oktober 2010, nr. 0900463

(art.67a awr)

Aantekeningen:

Het BBBB is een verzameling van beleidsregels waaraan de inspecteur gebonden is, maar de rechter niet. De rechter dient geheel

zelfstandig te bepalen welke boete, gelet op de omstandigheden van het geval, passendén geboden is.