Nationale Ombudsman, 15 mei 2009, nr. 2009/0100

klacht is gegrond tav:
– het herhalen van reeds beantwoorde vragen en het herhalen van vragen naar niet bestaande of voor verzoekster niet beschikbare stukken (wegens strijd met het actieve en adequate informatieverwerving)
– het niet ingaan op verzoeken om een onderhoud en het afzien van het houden van een slotgesprek (wegens strijd met het redelijkheidsvereiste)