Nationale Ombudsman, 22 december 2008, nr. 2008/314

Door de ambtshalve vermindering krijgt de belanghebbende geen heffingsrente, maar invorderingsrente vergoedt. Het tijdvak waarover invorderingsrente
wordt vergoed is echter korter dan het tijdvak waarover heffingsrente vergoed zou zijn geworden.
De belanghebbende lijdt hierdoor een rentenadeel. De keuze van de belastingdienst om ambtshalve te verminderen is ism het evenredigheidsvereiste.
Bestuursorganen moeten voor het bereiken van een doel een middel aanwenden dat voor de betrokkenen niet onnodig bezwarend is en dat in evenredige
verhouding stat tot dat doel.