Hof Arnhem, MK II, 25 augustus 2009, nr. 08/00301

(art 16 en 67e Awr)

Aantekening:

-de inspecteur dient aannemelijk te maken dat hij beschikt over een nieuw feit. De FIOD heeft op 12 juli 1999 vanuit Belgie informatie ontvangen
tzv de door belanghebbende in 1997 in Belgie genoten inkomsten. Als op die dag de primitieve aanslagen voor de jaren 1997 en 1998 nog niet zijn
geregeld, rijst de vraag of de inspecteur bevoegd is voor die jaren een navorderingsaanslag op te leggen. Hij heeft immers dan geen navordering
rechtvaardigend nieuw feit meer.