Nationale Ombudsman, 13 februari 2009, nr. 2009/029

De schijn is gewekt dat de ambtenaar zijn bevoegdheid heeft gebruikt om verzoeker te pesten. Schending van het motiveringsvereiste.
het vereiste van professionaliteit vraagt van een medewerker van de Belastingdienst dat hij zich van handelingen onthoudt die de schijn kunnen wekken dat hij gebruik maakt van zijn positie als medewerker van de Belastingdienst in relatie tot de burger.

Art 50 Algemeen Rijksambtenarenreglement: gedraag u als een goed ambtenaar.